Minifestival "Horní gympl má talent(y)!"

03.01.2014 21:12

Milé studentky a studenti (současní i bývalí), milí rodiče a učitelé,

rádi bychom s vaší pomocí uspořádali velkou předprázdninovou akci na podporu našeho gymnázia s názvem HORNÍ GYMPL MÁ TALENT. 

Akce se bude konat v sobotní odpoledne 14. června 2014 na hřišti a v okolních prostorách gymnázia. 

Hlavním cílem této akce by mělo být dobře se pobavit, navzájem se lépe poznat (rodiče s učiteli, rodiče s ostatními studenty, studenti a rodiče navzájem, ...) a v neposlední řadě vybrat další finance na podporu aktivních studentek a studentů našeho gymnázia.

Bez vaší podpory bychom to však nezvládli a proto se ptáme: "Máte talent? Umíte něco, co jen tak někdo neumí?" Přijďte nám to ukázat! 

Můžete se přihlásit jako jednotlivci, malé i velké skupiny. A talentem je míněno vše zajímavé bez ohledu na to, zda jde o zpěv, tanec, performanci, sport, ... prostě cokoli vás napadne. A přihlásit se můžou studenti současní i bývalí, rodiče i učitelé :-). 

PŘIHLASTE SE SE SVÝM VYSTOUPENÍM DO KONCE DUBNA VYPLNĚNÍM REGISTRAČNÍHO FOMULÁŘE.

Další možnosti zapojení rodičů:

A pokud se vy, rodiče, nerozhodnete přihlásit jako vystupující :-) - tak bychom vás rádi požádali o jinou formu pomoci. Níže si můžete rozkliknout informace o způsobu zapojení podle vašich možností:

Mohu pomoci jako dobrovolník při organizaci akce.

Mohu pomoci s materiálním zajištěním akce.

Mohu zorganizovat doprovodný program akce (občerstvení, prezentaci své firmy, prezentaci svého povolání, ...).

Další možnosti zapojení studentů:

Mohu pomoci jako dobrovolník při organizaci akce.

Mohu zorganizovat doprovodný program akce (menší soutěže, hry, aukce, ...).