Přispět na financování aktivit vašich dětí můžete i přímo na účet SRPŠ: 1722302339/0800 (Česká spořitelna)

08.05.2014 17:47

Milí rodiče a přátelé horního gymnázia :-),

naše sdružení podporuje účast studentů gymnázia na nejrůznějších zájmových, talentových a vědomostních akcích, na které buď samotné gymnázium nebo rodiny studentů nemají potřebné finanční prostředky. Děkujeme moc těm, kteří každoročně, pravidelně našemu sdružení na tyto aktivity finance zasílají přes třídní učitele. Budeme rádi pokud ti z vás, kterým to finanční situace umožní, přispěli také nad rámec tradičně vybíraných 400 Kč. Dar můžete zaslat přímo na bankovní účet našeho sdružení: 1722302339/0800 (Česká spořitelna).