Vyhlašujeme fotosoutěž "What do you think I do?" - o vítězích rozhodnete sami přímo na Minifestivalu 14. června!

26.05.2014 10:17

Milé studentky a studenti,

vyhlašujeme fotosoutěž s názvem "What do you think I do?",  nad kterou převzal záštitu Martin Roman (úspěšný absolvent našeho gymnázia :-)). 

Níže naleznete bližší informace, podmínky soutěže a soutěžní ceny pro vítěze:

Téma soutěže:                                What do you think I do?

Organizátor soutěže:                          SRPŠ při Gymnáziu v Havířově-Podlesí

Odborný garant:                                  Mgr. Heiser, Mgr. Polášková

Vyhlášení soutěže:                             22. 5. 2014

Uzávěrka přihlášených fotografií:       9.  6. 2014

Vyhlášení výsledků a vernisáž:          14.  6. 2014

Výstava ve vestibulu školy:                14. - 27. 6. 2014

Vybrané fotografie budou zařazeny do závěrečné výstavy a 10 vítězných fotografií bude oceněno hodnotnými cenami v následujícím rozsahu:

CENA ODBORNÉ POROTY

1. cena                  1500,- Kč

2. cena                  1200,- Kč

3. cena                    900,- Kč

4. cena                    600,- Kč

5. cena                    300,- Kč

6. - 10. cena              věcné ceny

CENA DIVÁKA

1. cena      1000,- Kč

2. cena        500,- Kč

3. cena      věcné ceny

Podmínky účasti:

Provedení fotografických prací:

-       účastník fotosoutěže předá odbornému garantovi soutěže 1-2 ks svých  fotografií zhotovených na fotografickém materiálu, fototisk, fotografické snímky musí být ve formátu A4, resp. 20 x 30 cm na lesklém nebo matném papíru

-       účastník na rubové straně fotografií v pravém dolním rohu napíše své jméno a příjmení, název fotografie

 

Hodnocení soutěže:

1.     CENA ODBORNÉ POROTY: přihlášené fotografie bude hodnotit soutěžní porota ve složení prof. Polášková, prof. Heiser (+1 člen SRPŠ s uměleckým zaměřením?)

2.     CENA DIVÁKA: pro fotografie vystavené na vernisáži mohou hlasovat vhozením hlasovacího kuponu návštěvníci minifestivalu

Všeobecné podmínky:

1.     Pořadatel si vyhrazuje právo změnit podmínky této soutěže nebo ji zrušit.

2.     Organizátor může rozhodnout o případném nezveřejnění přihlášených fotografií nebo o vyřazení ze soutěže, případně učinit v rámci soutěže jiná vhodná organizační opatření (především jedná-li se o fotografie pohoršující nebo neetické nebo pokud mu to ukládá právní předpis)

3.     Soutěžící poskytuje organizátorovi nevýhradní licenci k užití fotografií k propagaci organizátora soutěže a soutěže samé, bez nároku na honorář.

4.     Soutěžící uděluje organizátorovi souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely organizace soutěže včetně jejich zveřejnění, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

5.     Soutěžící prohlašuje, že je autorem přihlášených fotografií. Soutěžící si dle vlastního vyjádření není vědom, že by jakákoli třetí osoba jeho práva k fotografiím zpochybňovala nebo bránila jejich zveřejnění.

6.     Publikováním fotek stažených z internetu porušuje soutěžící autorský zákon a soutěžící bude z fotosoutěže automaticky vyloučen.

7.     Vystavené fotografie budou po vernisáži majetkem organizátora a budou dále sloužit propagačním účelům SRPŠ nebo školy.