1. ročník minifestivalu je za námi

15.09.2014 12:55

Přes 230 návštěvníků strávilo v sobotu 14. června v areálu gymnázia příjemné odpoledne.

Na programu minifestivalu, který skvěle moderoval Matěj Šumbera z kvinty B, bylo sedm talentových vystoupení studentů, vernisáž fotosoutěže, aukce uměleckých děl, možnost vyzkoušet si profesionální automobilový trenažér nebo skákací boty a na závěr koncert kytaristy a zpěvačky. Hlavním cílem minifestivalu ale bylo vzájemně se potkat a popovídat si na půdě školy při jiné příležitosti než jakou je povinná školní docházka pro studenty, docházka do práce pro profesory a třídní schůzky pro rodiče.

Největší úspěch z talentových vystoupení sklidili hoši z kvinty B s představením Fünf schmutzige Namen, i přesto, že jedna z akvabel musela být během vystoupení ostatními kolegyněmi kříšena J. Velice pěkná ale byla i taneční vystoupení MeMeMe Only Me, vystoupení šestnácti děvčat z taneční skupiny Horizonty, Disco Teamu, pěvecké vystoupení Anežky Indrákové z 1.A/4, kankán Michaely Žurkové a Adriany Godyňové z ManiakAerobiku a uskupení mažoretek. Leckdy ani samotní třídní profesoři neměli tušení, jaké talenty se v jejich třídě skrývají.

Až nečekaný zájem vyvolala aukce uměleckých děl. Přes dvacet výtvarných prací studentů z hodin výtvarné výchovy zaujalo přítomné diváky natolik, že jen dražba vynesla do fondu SRPŠ 901,- Kč. Dík zaslouženě patří paní profesorce Hochfeld za dobře zvolený výběr prací.

Líbily se i soutěžní fotografie přihlášené do fotosoutěže na téma What do you think I do?, které představila odborná porota ve složení profesorka Polášková a profesor Heiser. Vyhlášení vítězů pak proběhlo v kategorii ocenění odbornou porotou a cenou diváka. Fotografie budou vystaveny v prostorách školy a možná je příští rok zkusíme vydražit.

Akce zdárně skončila v pozdních večerních hodinách a nám nezbývá než poděkovat.

Děkujeme všem vystupujícím, že sebrali odvahu představit svůj talent spolužákům, učitelům a rodičům.

Děkujeme řediteli školy a přítomným členům profesorského sboru, kteří svou přítomností společně s rodiči a studenty pomohli vytvořit bezvadnou atmosféru příjemně stráveného a pohodového odpoledne.

Děkujeme rovněž skvělému Matěji Šumberovi, který těžkou roli moderátora nově založeného minifestivalu zvládl s bravurou a přehledem a pro časovou návaznost a vyloučení prostojů neváhal část programu uvádět v kostýmu akvabely.

Děkujeme všem rodičům, kteří pomocnou rukou nebo finanční částkou přispěli k zdárnému průběhu akce. Áji Šteffkové, která po celé odpoledne neúnavně smažila palačinky, Evě Václavové, která vítala hosty u vstupu na minifestival, manželům Dolíškovým, kteří pomáhali s občerstvováním účastníků. Velký dík patří Petru Slížovi, který na akci zapůjčil od předního českého automobilového závodníka Petra Fulína jeho vlastní trenažér, aby se přítomní mohli projet po závodním okruhu třeba v Monze.

Děkujeme samozřejmě sponzorům akce, kterými byli společnost Globus, Technické služby Havířov, stavební firma Turčina s.r.o., Vanesa Antlová ze sexty B, absolvent školy Martin Roman a další nejmenovaní rodiče, kteří přispěli finanční částkou na účet SRPŠ. Díky jejich darům jsme mohli zaplatit profesionálního zvukaře, pódium a vybavení areálu lavičkami, soutěžícím pěkné ceny a neodčerpávat přitom z fondu SRPŠ žádné peníze určené na podporu aktivit dětí. Děkujeme.

A děkujeme také chlapcům, kteří pomohli s přípravou hlediště, vynesením ledniček a zapojením elektrorozvodů pro stánky a děvčatům, která pomáhala s předáváním cen a občerstvením a poskytovala informace příchozím.

Vážení rodiče, počítejte s tím, že hned od září začínáme připravovat 2. ročník minifestivalu. Pouvažujte, zda  nebudete chtít představit v připravených stáncích své aktivity, jako to udělaly letos např. maminky s Avonem, nebo zda dokonce nevystoupíte v rámci programu minifestivalu.

2. ročníku minifestivalu ZDAR!

 

 

SRPŠ