Kdo jsme

SRPŠ při Horním gymplu (oficiálně - Sdružení rodičů a přátel školy při Gymnáziu v Havířově - Podlesí)  je občanské sdružení, jehož členy se stávají rodiče studentů na Gymnáziu v Havířově - Podlesí. A protože aktivní účast na každodenní činnosti sdružení ze strany všech rodičů by byla velmi komplikovaná a organizačně náročná, volí si rodiče své zástupce do tzv. Shromáždění delegátů (každá třída zde má jednoho zástupce) a tito delegáti pak volí sedmičlenný Výbor SRPŠ, který se o každodenní agendu stará. 

Co děláme

Hlavní náplní naší činnosti je získávat finanční prostředky a rozdělovat je na podporu našich dětí při vzdělávacích aktivitách, které primárně nemohou být financovány ze strany školy. Doposud jsme naprostou většinu financí získávali díky dobrovolným pravidelným příspěvkům ze strany rodičů. Do budoucna bychom však chtěli pořádat několik vlastních akcí, které by přinesly další finance.

Další důležitou součástí naší činnosti je pravidelné setkávání s vedením gymnázia, kterému tak můžeme poskytnout zpětnou vazbu o pohledu rodičů a studentů na dění ve škole. Ačkoli vedení gymnázia nemusí naše názory z hlediska právního zohledňovat, domníváme se, že pouze špatné vedení by to nedělalo. Zpětná vazba je důležitá pro kvalitu každé činnosti a proto jsme rádi, že můžeme tuto zpětnou vazbu našemu gymnáziu zprostředkovat.

Proč to děláme

Hlavním cílem našeho sdružení je pomáhat našim dětem, aby se jim na gymnáziu lépe studovalo. Ale ve své podstatně jsme jen skupina nadšenců, která veškerou tuto činnost dělá ve svém volném čase. A ačkoli nápadů, jak naši činnost dále rozšířit, je mnoho, tak vše závisí na ochotě dalších rodičů s námi aktivně spolupracovat. Přivítáme proto každého aktivního rodiče, který by chtěl s námi "dobrovolničit" :-).